2015.02.11 Szakmai konferencia

A projekt intézményi operatív csoportja


        
 
Előadó neve:
Előadás címe:

Page:  1  2  ()

Dokumentumok

Előadó Előadás címe Előadás letöltése
Bíró István Ferenc A népmese mint a népi furulya óra kerete PDF document Biro-Istvan-A-nepmese-mint-a-nepi-furulya-ora-kerete.pdf
Sarka Lajos Kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése PDF document Sarka-Lajos-Kemiatanarok-szakmodszertani-tovabbkepzese.pdf
Dobróné Dr. Tóth Márta A probléma alapú tanítás/ tanulás módszerei és annak alkalmazási lehetőségei PDF document Dobrone-dr-Toth-Marta-A-problema-alapu-tanitas-tanulas-modszerei-es-annak-alkalmazasi-lehetosegei.pdf
prof. dr. Gaul Emil Az iskolaújság - Példa a fiatalok digitális szövegeinek tipográfiájára PDF document Dr-Gaul-Emil-Az-iskolaujsag-Pelda-a-fiatalok-digitalis-szovegeinek-tipografiajara.pdf
Dr. Márton Sára főiskolai tanár A tanári mesterképzés portfóliója PDF document Dr-Marton-Sara-A-tanari-mesterkepzes-portfolioja.pdf
Dr. Orosz Csaba A fénykép színeváltozásai: avagy állókép és digitális fotográfia a fiatalok képi világában PDF document Dr-Orosz-Csaba-A-fenykep-szinevaltozasai.pdf
Dr. Pintér-Keresztes Ildikó A befogadói kompetenciák fejlesztése PDF document Dr-Pinter-Keresztes-Ildiko-A-befogadoi-kompetenciak-fejlesztese.pdf
Dr. Pucsok József Márton A testnevelés és sport valamint más műveltségterületek tananyagának kapcsolódási pontjai PDF document Dr-Pucsok-Jozsef-A-testneveles-es-sport-valamint-mas-muveltsegteruletek-tananyaganak-kapcsolodasi-pontjai.pdf
Dr. Varga Klára Tanítási módszerek és tehetséggondozás lehetőségei a fizika tanításában PDF document Dr-Varga-Klara-Tanitasi-modszerek-es-tehetseggondozas-lehetosegei-a-fizika-tanitasaban.pdf
Ferencziné dr. Ács Ildikó A népiskolai énektanítástól az Overtone Analyzer-ig PDF document Ferenczine-dr-Acs-Ildiko-A-nepiskolai-enektanitastol-az-Overtone-Analyzer-ig.pdf
Page:  1  2  ()